Kontakt

Adresa spoločnosti

ATANA club s.r.o.

Karpatská 15
058 01 Poprad

E-mailová adresa

info@atana-club.sk

Mobilný kontakt

+421 911 224 571
+421 944 526 983

Chcem vedieť viac

Sme tu pre Vás

Hľadáte svoju najbližšiu dovolenku?

Cestujete na služobnú cestu?

Chceli by ste využívať výhody ATaNA?

Hľadáte možnosť zárobku?

Ella Franková

ella@atana-club.sk

PhDr. Katarína Semanová

katarina@atana-club.sk

Arnošt Vágner

arnost@atana-club.sk

PhDr. Dušan Fedoročko

dusan@atana-club.sk

Norbert Frank

norbert@atana-club.sk

Ing. Ladislav Kšenžigh

ladislav@atana-club.sk

Vyplnením a odoslaním tohto formulára prejavujete záujem na tom, aby Vás pracovníci spoločnosti
ATANA club s.r.o., so sídlom Popradská 34, 064 01 Stará Ľubovňa kontaktovali za účelom
uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytnutia ďalších informácií o podmienkach uzatvorenia zmluvy.

Spracovanie Vašich osobných údajov bude vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to
na dobu nevyhnutnú po dobu Vášho kontaktovania a uzatvorenia zmluvného vzťahu. V prípade, ak
nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu so spoločnosťou ATANA club s.r.o. , sme povinní Vaše
osobné údaje bezodkladne zmazať. Viac informácií o spracovávaní osobných údajov nájdete TU.